• KVALITETSMASKINER FÖR ALLA ÄNDAMÅL

    Bushido Machine AB säljer Niigata's horisontella fleroperationsmaskiner och har försäljning av maskiner samt reservdelar och eftermarknad.

Akutservice

Vi erbjuder våra kunder akutservice inom 24 timmar på Niigata fleroperationsmaskiner och utrustningar i Sverige.

Förebyggande underhåll

Som specialister med stor erfarenhet av Niigata’s maskintyper, har vi bättre förutsättningar att i tid upptäcka förslitningsskador och defekter som kan åstadkomma stora kostnader i samband med akuta stopp.

Vi erbjuder våra kunder avtal för utförande av förebyggande underhåll.

Maskinrenoveringar

Vi erbjuder maskinrenoveringar på Niigata fleroperationsmaskiner och utrustningar i Sverige. Vi åtar oss att renovera följande:

Mekanisk utrustning i verktygsmaskinerna, samt kringutrustningar.
Elektrisk utrustning i verktygsmaskinerna, samt kringutrustningar.
Spindelrenoveringar.
NC-bord.
360-gradersbord.
Geometrirenoveringar, slipning och inskavning av samtliga axlar i maskinen.

Maskininstallationer

Vi erbjuder maskininstallationer och flytt på Niigata verktygsmaskiner och kringutrustningar i Sverige. Vi åtar oss följande:

Totallösningar med förberedelser och maskinhanteringar samt transporter av maskiner och kringutrustning inom Europa.
Demontering, flytt och installation av maskiner samt kringutrustning.
Installationer av maskiner flyttade av kund.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildning på Niigata fleroperationsmaskiner och styrsystem i Sverige. Vi åtar oss följande:

Handhavandeutbildningar på alla Niigatas maskintyper.
Handhavande på Fanuc styrsystem F15Mb, F16Mb och F161ma.
Underhållsutbildningar i mekanik och elektronik.
Underhållsutbildningar i Förebyggande Underhåll.
Utbildningsmaterial i ISO-programmering.
Försäljning och komplettering av maskinmanualer till alla Niigatas maskiner.

Vibrationsuppmätningar

Bushido erbjuder en fullständig vibrationsuppmätning på samtliga maskiner i Svensk verkstadsindustri. Med vårt nya mätinstrument från SEMA-TEC AB, så kan vi erbjuda en fullständig analys av er produktionsutrustning. Vi kan se eventuella lagerskador, vibrationsproblem och balansera era spindlar och motorer.

Vid förfrågningar, vänligen kontakta Bushido service.

Begagnade delar

Följande delar finns för omgående leverans för Fanuc 6MB
  • Input board : IC 175, IC 354, IC 355, IC 357, IC 358
  • Output board: OC 277, OC 278, OC 279, OC 281
  • Main Boards: SF 329, SF293, SC028, CC 083
  • Board Niigata probing system: AOU-4011514100
  • Niigata touch control: 4604232300
  • Board Niigata Monitoring System: CRT 1JO DPS-13-76 Main monitoring board.
  • Video control board: DPM-14-44A