• KVALITETSMASKINER FÖR ALLA ÄNDAMÅL

    Bushido Machine AB säljer Niigata's horisontella fleroperationsmaskiner och har försäljning av maskiner samt reservdelar och eftermarknad.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning på Niigata fleroperationsmaskiner och styrsystem i Sverige.
Vi åtar oss följande:

Handhavandeutbildningar på alla Niigatas maskintyper.
Handhavande på Fanuc styrsystem F15Mb, F16Mb och F161ma.
Underhållsutbildningar i mekanik och elektronik.
Underhållsutbildningar i Förebyggande Underhåll.
Utbildningsmaterial i ISO-programmering.
Försäljning och komplettering av maskinmanualer till alla Niigatas maskiner.